CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU do 5000A  EMEX-5kAAC M-1 

Aparat EMEX-5kAAC M-1 przeznaczony jest do kontroli poprawności działania zabezpieczeń nadprądowych i zdejmowania charakterystyk czasowo-prądowych zabezpieczeń nadprądowych w obwodach prądu przemiennego prądami w zakresie od 2mA aż do 5000A. Może też służyć do sprawdzania przekładników prądowych. Duża moc wyjściowa (ok 35kVA) pozwala stosowanie kabli wyjściowych o długości 3m dla prądu 5000A (SEM ok. 6V).

EMEX-5kAAC M-1 wykonany jest w postaci dwóch modułów: modułu sterownika i modułu transformatora wyjściowego, umieszczonych w metalowych obudowach. Uchwyty umożliwią osobne przenoszenie modułów przez dwie osoby. Wbudowany komputer sterujący klasy PC wyposażony w półprzewodnikowy dysk twardy na którym można dokonywać archiwizacji dokonanych pomiarów, wyjście USB do dołączania innych urządzeń USB np. PenDrive, aparat fotograficzny, drukarka. Ekran z panelem dotykowym umożliwia wprowadzenie danych identyfikacyjnych osoby wykonującej pomiary, danych identyfikacyjnych badany wyłącznik (data, numer, rok produkcji etc.), oraz określenie zakresu prądu minimalnego i maksymalnego w zakresie którego przeprowadzony zostanie test wyznaczający prąd zadziałania badanego wyłącznika.

CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU do 5000A EMEX-5kAAC M-1 CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU do 5000A EMEX-5kAAC M-1 CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU do 5000A EMEX-5kAAC M-1 CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU do 5000A EMEX-5kAAC M-1