WYMUSZALNIK TESTER WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH  EMEX 6kAAC 

Aparat przeznaczony jest do sprawdzania instalacyjnych (silnikowych) wyłączników mocy prądu przemiennego. Aparat umożliwia sprawdzenie jedno i trójfazowych zabezpieczeń nadprądowych, zabezpieczeń termicznych, oraz innych urządzeń wymagających długotrwałego testowania prądem aż do 6500A. Wbudowany komputer sterujący klasy PC wyposażony w półprzewodnikowy dysk twardy na którym można dokonywać archiwizacji dokonanych pomiarów, wyjście USB do dołączania innych urządzeń USB np. PenDrive, aparat fotograficzny, drukarka. Ekran z panelem dotykowym umożliwia wprowadzenie danych identyfikacyjnych osoby wykonującej pomiary, danych identyfikacyjnych badany wyłącznik (data, numer, rok produkcji etc.), oraz określenie zakresu prądu minimalnego i maksymalnego w zakresie którego przeprowadzony zostanie test wyznaczający prąd zadziałania badanego wyłącznika.

WYMUSZALNIK TESTER WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH EMEX 6kAAC WYMUSZALNIK TESTER WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH EMEX 6kAAC WYMUSZALNIK TESTER WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH EMEX 6kAAC