TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU Z MODUŁEM NAPIĘCIOWYM I PRZESUWNIKIEM FAZOWYM  EMEX 3UI 1000/500M 

Aparat zawiera w jednej obudowie trójfazowy wymuszalnik prądu, trójfazowy wymuszalnik napięcia i przesuwnik fazowy. Aparat umożliwia wymuszanie prądów od 1mA do 1000A. Szeroki zakres wymuszanych prądów i wymuszenie napięcia z możliwością płynnej zmiany kąta fazowego między gwiazdą prądów i gwiazdą| napięć pozwala na sprawdzenie zabezpieczeń ziemnozwarciowych, sprawdzanie pola pomiarowego, sprawdzenie trójfazowych zabezpieczeń nadprądowych, zabezpieczeń termicznych, oraz innych urządzeń wymagających długotrwałego testowania prądem aż do 1000A. Dodatkowo aparat EMEX 3UI1000/500M ma wyjście stabilizowanego prądu stałego 100A przydatne przy sprawdzaniu spadków napięć na stykach wyłączników, szynoprzewodów itp.

TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU Z MODUŁEM NAPIĘCIOWYM I PRZESUWNIKIEM FAZOWYM EMEX 3UI 1000/500M TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU Z MODUŁEM NAPIĘCIOWYM I PRZESUWNIKIEM FAZOWYM EMEX 3UI 1000/500M TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU Z MODUŁEM NAPIĘCIOWYM I PRZESUWNIKIEM FAZOWYM EMEX 3UI 1000/500M TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU Z MODUŁEM NAPIĘCIOWYM I PRZESUWNIKIEM FAZOWYM EMEX 3UI 1000/500M