TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU  EMEX 3I 1000/500 

Przyrząd jest przeznaczony do pracy w terenie i laboratorium. Na uwagę zasługują niewielkie wymiary urządzenia. Na płaskiej powierzchni kółka jezdne umożliwiają przesuwanie aparatu jednej osobie, zaś przenoszony np. po schodach może on być przez dwie osoby. Duża moc pozwala na stosowanie przy pełnym prądzie (3×1000A) kabli wyjściowych o długości do 6m. Tak długie kable łatwo jest dołączyć do badanego urządzenia. W trakcie wymuszania dużych prądów nagrzewanie się kabli wyjściowych powoduje zmianę ich rezystancji. W celu utrzymania wartości prądu wyjściowego na zadanej wartości aparat wyposażony jest w stabilizator prądu. Prostota obsługi, kilka podzakresów prądowych, wyjście napięciowe pozwala na szybkie wykrywanie niesprawności w szerokiej klasie badanych obiektów, oraz pozwala na standaryzację wykonywanych badań.

TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 3I 1000/500 TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 3I 1000/500