TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU  EMEX 3I 100 

Przyrząd jest przeznaczony do pracy w terenie i laboratorium. Na uwagę zasługują niewielkie wymiary urządzenia. Na płaskiej powierzchni kółka jezdne umożliwiają przesuwanie aparatu jednej osobie, zaś przenoszony np. po schodach może on być przez dwie osoby. Duża moc pozwala na stosowanie przy pełnym prądzie (3×100A) kabli wyjściowych o długości do 5m. Tak długie kable łatwo jest dołączyć do badanego urządzenia. Możliwość wyboru SEM w zakresie 10V do 40V pozwala na sprawdzanie zabezpieczeń o dużej impedancji wewnętrznej np. Zabezpieczeń termicznych. W trakcie wymuszania dużych prądów nagrzewanie się kabli wyjściowych powoduje zmianę ich rezystancji. W celu utrzymania wartości prądu wyjściowego na zadanej wartości aparat wyposażony jest w stabilizator prądu.

TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 3I 100 TRÓJFAZOWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 3I 100