TESTER POLA POMIAROWEGO I ZABEZPIECZEŃ SCO  EMEX 3USCO 

Przyrząd jest przeznaczony jest do sprawdzania pola pomiarowego i zabezpieczeń SCO. Może być używany do pracy w terenie i laboratorium.

Wejście binarne (“Styk wył.") dla zewnętrznych sygnałów sterujących jest galwanicznie odseparowane od obudowy aparatu i może być dołączone zarówno do styków beznapięciowych jak i do styków, na których może pojawić się napięcie (max 300 V DC).

Niewielkie wymiary urządzenia, możliwość nastawy częstotliwości, lub praca synchroniczna z częstotliwością sieci (50Hz), napięcie wyjściowe nastawiane aż do 70V, oraz konstrukcja w postaci przenośnej walizki zawierającej wszystkie niezbędne do wykonania badań podzespoły, począwszy od zasilacza do panelu sterująco-odczytowego czynią przyrząd wygodnym w eksploatacji.

TESTER POLA POMIAROWEGO I ZABEZPIECZEŃ SCO EMEX 3USCO TESTER POLA POMIAROWEGO I ZABEZPIECZEŃ SCO EMEX 3USCO