EMEX 1,5kADC 

Aparat EMEX1,5kADC przeznaczony jest do kontroli poprawności działania, wykrywania nastaw i regulacji zabezpieczeń nadprądowych, oraz wyłączników „szybkich” stacjonarnych i trakcyjnych w obwodach prądu stałego. Aparatem EMEX1,5kADC można też sprawdzać wyłączniki instalacyjne prądu stałego stosowane w pojazdach trakcyjnych w zakresie od 100mA. W górnej części płyty czołowej aparatu znajdują się dwa duże zaciski służące do dołączania przewodów silnoprądowych dla zakresów dla zakresów 500A, 1000A i 1500A. i dwa małe dla zakresów prądów 10A, 50A i 100A włącznie.

EMEX 1,5kADC EMEX 1,5kADC EMEX 1,5kADC