CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU  EMEX 1000M 

Aparat przeznaczony jest do sprawdzania zabezpieczeń nadprądowych od strony pierwotnej i wtórnej prądami z przedziału od 1 mA do 2500A, w ośmiu podzakresach: 2500A; 1250A; 500A; 100A; 50A; 10A; 1A; 0,1A., może być używany do pracy w terenie i w laboratorium.

Aparat umożliwia również sprawdzanie charakterystyk magnesowania przekładników napięciem przemiennym do 500V.

Wejścia binarne (“Styk wył.”, “Styk zał.") są galwanicznie odseparowane od siebie i obudowy aparatu, mogą być dołączone zarówno do styków beznapięciowych jak i do styków, na których może pojawić się napięcie (max 300 V DC).

W wyposażeniu aparatu znajdują się 4 kable o przekroju 120mm² i długości 6 m każdy zakończone od strony aparatu w szybko złączne zaciski śrubowe, a z  drugiej strony zakończone są zaciskami uziemiaczowymi typu WAEL. Dla zakresów od 0,1 do 100A w wyposażeniu znajdują się 2 kable o przekroju 10mm² i długości 6m każdy, zakończone od strony aparatu w szybko złączne zaciski śrubowe, a z drugiej strony zakończone są one zaciskami typu „Banan”.

Aparat może być przenoszony przez dwie osoby, lub po umieszczeniu na specjalnym wózku stanowiącym wyposażenie, może być przemieszczany przez jedną osobę.

Do aparatu przez złącze USB może być dołączony zewnętrzny komputer służący do wizualizacji wykonywanych pomiarów, jak i ich archiwizacji. Komputer może pracować pod kontrolą systemów Windows, bądź GNU/Linux. Komputer nie jest standardowym wyposażeniem aparatu.

CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU EMEX 1000M