TRANSFORMATOR WYMUSZAJĄCY ZE WSKAŹNIKIEM PRĄDU i CZASU  EMEX 2,5K TCA 

Przyrząd EMEX2,5TCA może być używany w laboratorium, lub stanowić wyposażenie grupy terenowej, umożliwia generowanie prądów aż do 2500A w czterech podzakresach. Przyrząd EMEX2,5TCA ma jedenaście odczepów na uzwojeniu wtórnym połączonych z zaciskami wyjściowymi co umożliwia dopasowanie go do szerokiego zakresu obciążeń. Wyposażony jest we wskaźnik czasu i wskaźnik prądu. Dodatkowym niezbędnym elementem zewnętrznym jest autotransformator regulacyjny o odpowiedniej mocy np. EMEX25AT, lub inny będący już w posiadaniu użytkownika.

TRANSFORMATOR WYMUSZAJĄCY ZE WSKAŹNIKIEM PRĄDU i CZASU EMEX 2,5K TCA TRANSFORMATOR WYMUSZAJĄCY ZE WSKAŹNIKIEM PRĄDU i CZASU EMEX 2,5K TCA